Kött från vilt är ekologiskt i ordets fullständiga betydelse.

Ekologi

Ekologi handlar om långsiktig balans och harmoni mellan alla organismer i naturen. Allting hänger ihop. En obalans eller manipulering någonstans kan leda till oanade följder någon annanstans. Människan kan inte förbättra naturen i detta avseende. Evolutionen har hållit vår planet i balans under miljontals år. I den vilda naturen, utan människans påverkan, är allt i minsta detalj anpassat till sin omgivning och över tid fullständigt i balans.

Se Filmen: Nature is speaking

Den vilda naturen har genomgått en utvecklingsprocess på några miljarder år. Det finns en skillnad i det som är av människan odlat, kultiverat eller manipulerat. Detta kan, i bästa fall, endast i en begränsad kontext och under begränsad tid mäta sig med balansen och harmonin som den opåverkade vilda naturen har. I dagens stressade tillvaro finns skäl att påminna om att människan är en del av naturen. Och att vi behöver naturen på så många olika sätt för vårt välmående. Bär man det med sig i sitt medvetande och agerar efter förmåga utifrån den insikten kan det göra stor skillnad till det bättre. Egenskapen ”ekologisk” framhålls och exploateras i handeln av alla säljare som har möjligheten. Emellanåt kan tyckas att ordet ”ekologisk” används lite för vårdslöst. Det går att hävda att kött från vilt, i ordets ursprungliga betydelse, är mer ekologiskt än allt annat kött. Varför är det då vanligen så att Vilt inte är ”top of mind” när svenska konsumenter tänker på ekologiska produkter?

Som vi ser det beror det främst på två saker:

1. Viltprodukter är en så liten del av total konsumtion och får därför lite uppmärksamhet.

Konsumtionen av viltprodukter är näst intill försvinnande liten jämfört med den totala konsumtionen av alla livsmedel. ”Syns man inte så finns man inte”. I reklam och i övrig media märks nästan bara konventionella produkter från livsmedelsindustrin. Det är där de stora finansiella musklerna finns som gör det möjligt.

2. Handeln erkänner inte Vilt som ekologiskt.

Det finns inom handeln olika certifieringssystem för hur produkter kan märkas som ”ekologiska”. Men dessa märkningar gäller endast produkter som är odlade eller på annat sätt kultiverade och framställda av människan. Det är alltså bara produktionsmetoden som får beskrivas som ”ekologisk” enligt rådande regler.

Det bestämdes för drygt 10 år sedan genom två EU förordningar. Detta utesluter, konstigt nog, att man får kalla kött från vilt, vilda bär och svampar för ekologiska eftersom dessa inte är producerade av människor. Fullständigt absurt, kan man tycka, eftersom den vilda naturen ju är själva värdegrunden för alla dessa ”eko”- & ”Krav” certifieringar. Men missförstå oss inte. Vi är inte helt världsfrånvända. Vi inser och sympatiserar med EU administratörernas ambition att hjälpa konsumenter att välja så naturliga livsmedel som möjligt genom sin eko-certifiering. De har bara inte lyckats få in produkter från den vilda naturen i sin lite för trånga måttstock. Och vi inser att det inte är realistiskt att alla kan äta vilt alla dagar om året. Lite tråkigt bara att den kategori av produkter som är mest ekologiska och mest hållbara ”försvinner” i informationsbruset och därmed går en stor del av allmänheten förbi.