FAQ

Våra vanligaste frågor

Råvarans ursprung
Vi köper vår råvara av viltuppköpare. Allt kött som vi producerar Wild Chips på är hanterat och besiktigat enligt de kriterier som Svenska Livsmedelsverket ställt upp.

Renköttet
Det renkött vi använder är alltid svenskt. Renkött kan vara svårt att få tag i efter april och fram t o m första renslakten i september/oktober.

Älgköttet
Allt älgkött som vi använder är svenskt. Den mesta volymen av älgkött omsätts i oktober-november. Lättast att få tag i då, såklart. Men det brukar också finnas i lager en bit in på nya året.

Hjortköttet
Vad gäller hjortköttet kan det vara från Sverige, Danmark eller något annat EU-land. Vad gäller tillgången på hjortkött är den oftast bättre än de andra sorterna. Men under sommarmånaderna kan också det ta slut.

Lite mer om den råvara vi använder för att tillverka Wild Chips på:
Vi har alltid en blandning av hjort, älg och renkött i varje produktions-batch. Vi prioriterar kvalitet och att ha en jämn smak på vår produkt Wild Chips över hela året. De olika köttsorterna har liknande karaktär men skiljer sig mer eller mindre beroende på när på året de är tagna. Det har att göra med att allt vi käkar ju har en karaktär av vad det själv har käkat och i vilken miljö/biotop som det har levat. Det kan faktiskt skilja en hel del i smak beroende på om det t.ex. är kött från september-ren eller en vinter-ren. Höstdjuren är betydligt mildare i smaken eftersom de betat i generösare miljö och fått mer omväxlande föda och gått upp i vikt. Medan kosten under vintern är mycket magrare vilket medför lite kärvare smak på köttet. Vi tillhandahåller Wild Chips alla dagar hela året och vår inställning är att våra konsumenter ska kunna förvänta sig att känna igen smaken närhelst man köper en påse.

Viltbranschen är till sin natur sådan att tillgången på råvaran är ojämn. Det är inte som marknaden för nöt, fläsk och kyckling etc. där man kan räkna med ett stabilt utbud på ett helt annat sätt eftersom produktionen är industriell till största del. För oss gäller det att ha framförhållning och boka upp tillräckligt med kött av alla tre sorter så att vi klarar av att producera vad som kommer att säljas.