Världsnaturfonden WWF rankar Vilt kött som det hållbaraste valet

Hållbarhet

Världsnaturfonden WWF rankar Vilt kött som det hållbaraste valet. I sin konsumentguide för kloka matval (WWF-Köttguiden) bedömer WWF alla sorters kött som finns att tillgå i svensk
dagligvaruhandel. Resultatet är att endast Vilt kött klarar sig utan anmärkningar. Undersökningen är gjord utifrån fem olika bedömningsgrunder med avseende på hållbarhet.

Det finns alltså ingen annan sorts kött som klarar högsta betyg i alla bedömda hänseenden. Bedömningen inkluderar även alla köttsorter som har någon sorts ”eko”- eller ”krav”-märkning.
De fem kriterierna som WWF bedömt:

1. Klimatpåverkan
2. Biologisk mångfald
3. Kemiska bekämpningsmedel
4. Djurvälfärd/etik
5. Antibiotika

Se WWF Köttguiden Konsumentguide för kloka matval