torkning

Torkning - Världens äldsta förädlingsmetod – Fortfarande oöverträffad

Wild Chips har på ett naturligt sätt genom torkningen fått förtätat näringsinnehåll och tre gånger så mycket proteiner

Kött är proteinrikt redan i färskt tillstånd. Torkningen gör att koncentrationen av protein och övriga näringsämnen ökar eftersom en stor del av vätskeinnehållet evakueras under torkningen. Allt annat stannar kvar. När torkningsprocessen för Wild Chips är färdig återstår endast ca. 1/3 av köttets ursprungliga vikt. Övriga 2/3, d v s vattnet, har dunstat bort.

Intensiv och fördjupad smak genom torkningen

Smaken fördjupas när vätskeinnehållet i det lättrökta köttet minskar. Någonting gott blir ännu godare. Wild Chips intensiva smak gör att det, förutom att njuta det som det är direkt från påsen, också går utmärkt att använda som smakgivare i matlagning.

Den naturligaste beredningsprocessen för att nå hållbarhet – utan genvägar

Vi torkar våra Wild Chips så mycket att det inte återstår något fritt vatten i produkten. Därigenom tar vi bort risken för mikrobiologisk bakterietillväxt. Wild Chips får på så vis sin långa hållbarhet och blir helt livsmedelssäkert. Inga onödiga konserveringsmedel behöver användas.

Varför använder inte fler producenter sig av torkning som beredningsmetod?

Den viktigaste anledningen är nog att torkning är en kostsam metod eftersom hela viktförlusten i produktionsprocessen består av den billigaste beståndsdelen, d v s. vatten. En annan fördyrande anledning är att det tar lång tid att genomföra hela torkningsprocessen. I Wild Chips fall är det fråga om en produktionstid på ca. en månad från start till mål.

Hållbarhet genom naturlig torkningsprocess eller genom syntetiska tillsatser?

För att vi ska uppnå Wild Chips långa hållbarhet och djupa smak torkar vi bort ca. 2/3 av ursprunglig vikt. Inga onödiga syntetiska tillsatser används. Vi brukar säga att ”visserligen blir råvaran tre gånger så dyr men slutprodukten blir minst tio gånger bättre”.

Det är inte ovanligt att man i produktionsprocesser i modern livsmedelsindustri istället tillsätter vätskebindande tillsatser i sina produkter för att kunna behålla vätskeinnehållet eller t o m tillsätta mer vätska i slutprodukten. Men om man väljer en sådan produktionsmetod behövs mer tillsatser för att få hållbarhet.

Torkat kött – det effektivaste sättet att bära med sig proteiner och näringsämnen

Torkat kött har p g a sin låga vikt kontra sitt höga näringsinnehåll i alla tider använts på krävande expeditioner där lätt packning är nödvändigt. Protein är ett primärbehov för överlevnad. Detta gör att Wild Chips också är utmärkt som nödproviant i packningen när man vandrar, klättrar eller befinner sig på sjön.